Amazing goal from Greek player (Giannis Fetfatzidis) 170


Giannis Fetfatzidis scored a Messi-esque goal for Olympiacos against Panathinaikos.

Giannis Fetfatzidis scored a Messi-esque goal for Olympiacos against Panathinaikos.

Giannis Fetfatzidis scored a Messi-esque goal for Olympiacos against Panathinaikos.